Önce üretim sonra pazar değil,
önce pazar sonra üretim.

ÜYELERİMİZE ÖZEL, TEMSİLCİLİĞİMİZ OLAN 55 ÜLKE'DE DIŞ TİCARET DESTEĞİ VERİYORUZ.

demo

Tarımkon Hakkında

demo

Hizmetlerimiz

demo

Beni Hafife Alma

demo

Afrika’daki TÜRK’LER

demo

Projelerimiz

demo

Karbon, İklim ve Çevre

TARIMKON KİMDİR

TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık, proje sahiplerini tek bir çatı altında ortak istişare ile ulusal-uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu tamamlayarak,

Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, 16 İdari departman, 11 Federasyon, 3 Kooperatif, 1 Vakıf, 6 Platform, 6 İş Konseyi, Dünya’da ise 55 ülkede temsilciliği,14 ülkede satış pazarlama ofisi, uluslararası 23 işbirliği proje ortaklığı ile dünya çapında 6,5 milyondan fazla üreticiye hizmet vermektedir.

TARIMKON, üreticilerini ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışından ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM ’ anlayışına geçirmeye çalışan, ulusal ve uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflerine ve işletmelerine;

İhracattan ithalata, yabancı yatırımlardan, özel sektörün dış yatırımlarına, ulusal ve uluslararası arenadaki tedarikçilere yönelik yatırım, pazarlama, pazar araştırması, dış ticaret, eğitim ve proje hizmetleri üreten alanında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur.

TARIMKON’UN MİSYONU 

 • Tarımsal üretimde verim, gıda sektöründe kalite artışı için modern teknolojinin ve kaliteli üretim materyallerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
 • Sektör temsilcilerinin uluslararası yeni pazarlara ulaştırılması adına çalışması,
 • Toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılaması ve biyolojik çeşitliliğini koruyarak toplumsal yarara dönüştürmesi,
 • Verimliliği artıran tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici – tüketici/ arz – talep dengesini gözeten, modern, güvenilir, insan odaklı işbirliği yapan bir kuruluştur

TARIMKON’UN VİZYONU

 • Ulusal ve uluslararası alanda tarım, gıda ve çevre sektörüne yönelik kamu-kurum, kuruluş, sivil toplum, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği ile küresel arenada ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilmektir.
 • Makroekonomik istikrarı yakalamış, küresel rekabet gücüne, lider girişimcilere ve markalara sahip, yüksek teknoloji üretebilen, yenilikçi, dünya ticaretinde önemli pay sahibi, alanında dünyanın önemli yatırım, finans ve AR-GE merkezlerinden biri olan çağdaş standartları uygulamaktır.
 • Üreticinin, sektör temsilcilerinin ve çalışanlarının gelir seviyesinin ve refahının yükselmesinde, sürdürülebilir bir kalkınmayı esas alarak, sektörün serbest piyasa koşullarında, uluslararası pazar ortamında rekabet edebilir olmasına katkıda bulunan küresel bir sivil toplum kuruluşu inşa etmektir.

Daha Fazla Detay

TARIMKON hizmetleri

•Uluslararası Pazar Araştırmaları ve Pazarlama

•Pazar Araştırma Raporları,

•SWOT Analizi Raporları

•Kurumsal Kapasite ve İş Geliştirme

•Kırsal Kalkınma ve Eylem Planları Hazırlama,

•Üretim Planlaması ve Katma Değer Zinciri Sistemleri Projeleri

•Proje, Proje Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri,

•Tarımsal Girişimcilik Eğitimleri ve Sertifikalandırma,

•Rol Model Tesisler Kurma,

•Ağaçlandırma, Çevre ve Karbon Ayak İzi Projeleri

Daha Fazla Detay

BENİ HAFİFE ALMA

Hayatın her alanında nitelikli bilgi üretilebilmesine, hedef kitleye doğru ve etkili bir şekilde aktarılabilmesine, nitelikli bilginin ülke çapında kabul gören toplumsal değerlere dönüşebilmesine ve nitelikli bilgi sahiplerinin “ben de varım” diyerek öğreten kimliği ile var olabilmesine olanak sağlayan bir toplumsal dönüşüm ve eğitim projesidir.

Proje ile her alanda üretilen bilginin toplum geneline hızlıca yayılabilmesi için, bilgi aktarımı mekanizmalarının sağlıklı şekilde kurulmasını amaçlanmaktadır.

Proje; yerli ve millî kaynaklarla sıfırdan geliştirilen ve içerisinde uzaktan eğitim (LMS) ve canlı yayın sistemleri, video, doküman ve haber portalları vb. bilgi üretim ve aktarım teknolojilerini içeren güçlü bir altyapıyı paydaşları ve tüm katılımcıların kullanımına sunmaktadır. Devlet-millet iş birliğini en güçlü bir şekilde ortaya koyarak kalıcı, sürdürülebilir ve üretken bir ortam sağlamak adına birçok devlet kurumuyla proje paydaşı olarak çalışan Beni Hafife Alma Projesi, devletin bilgi ve tecrübesiyle, “ben de varım” diyen tüm vatandaşlarımızı bir araya getirmeyi ve üretime teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde ulusal çapta tüm kamu-kurumların desteklediği dev bir proje olan “Beni Hafife Alma” projesinin YÜRÜTÜCÜ UZEYAD, ÇÖZÜM ORTAĞI TARIMKON, Saha Uygulama çalışmalarında TABİT hizmet vermektedir.

Bu çerçevede; öncelikle Kadın Üretim Kooperatiflerine, sonrasında üretim yapan tüm Kooperatiflere/Kooperatif üyelerine, üreten ve üretmeye “bende varım” diyen gerçek ve tüzel tüm kişilere;

Sürdürülebilir ve üretken bir ortam sağlayarak, kaliteli, verimli, her yönden sağlıklı bir üretime tevşik etmek için ihtiyaç duydukları ve/veya duyacakları eğitimleri; (Girişimcilik, İşletmecilik, Gıda Sağlığı Güvenliği, Üretim Teknikleri, Ürün Çeşitlendirme, katma değerli Ürün Üretme Teknikleri, Ambalajlama, Etiketleme, Maliyet Ölçeklendirme, Markalaşma, Pazarlama vb.) teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Hammadde tedarik zincirlerinin planlanması ve ulusal/uluslararası pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yapılacak her bir kooperatifimizi en iyi olduğu ve/veya kuruluş amacına en uygunu olarak belirlenen bir alan (ürün/ürünler) da profesyonelleşmelerine katkı vermilmektedir.

Bu sayede kısa ve orta vadede üretim ve istahdamın artırılması, çiftçilerimizin ve kırsal alanda yaşayan kişilerin refah sevilerinin artırılması, rol model kooperatiflerimizin oluşturulması,

İş ve güç birliği yaparak; (Kooperatif yapıları ile); Kadınlarımızı ve gençlerimizi tarımsal faaliyetlerden gelir elde edebileceklerini gösterebilmek,  

İş ve güç birliği yaparak; üretimlerimizdeki girdi maliyetleri en aza, çıktılarımızı ise maxsimuna çıkarabileceğimiz bir model oluşturmak,

Ülkemiz gıda arzı güvenliğine destek vermek, Üreterek ülkemize katma değer ve uluslararası pazarlama ile döviz girdisi sağlamak başlıca hedefler arasındadır.


SEN YETER Kİ, ÜRET“ sloganı ile TARIMKON; “Beni Hafife Alma” projesin de yer alan KOOPERATİFLERİMİZİ, üreten ve üretmeye “bende varım” diyen işletmeleri geliştirip, ürettikleri ürünlerine PAZAR ve/veya SATIN-ALMA GARANTİSİ vermeye devam etmektedir.


PROJEYE KATILIM MÜRACAT

Ben de Varım” diyen tüm üreticilerimizin, Kadın Kooperatiflerimiz; ürettikleri ürünlerin listesini, özelliklerini, üretim belgeleri, iletişim bilgilerini benihafifealma@tarimkon.org adresine mail olarak bildirmesi, yeterlidir.

Bize Video Gönderin Sizi ve Ürünlerinizi Tanıyalım, Tanıtmaya Başlayalım!..

“Beni Hafife Alma”, “Ben de Varım” sloganı ile ürettiğiniz ürünleri, üretim ve/veya pazarlama aşamasını gösteren bir video (5-10 sn) çekip, bize gönderirseniz, proje kapsamında yayınlayarak, farkındalık oluşturmaya, sizin tanıtmaya çalışacağız.

LCV: Ziraat Müh. Betül Güneş

e-mail: benihafifealma@tarimkon.org 

Whatsaap Hattı: 0539 232 31 00

TARIMKONUZEYAD
ÇÖZÜM ORTAĞIPROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

“Beni Hafife Alma”, “Ben de Varım” diyen her üreticiye açık olan projemize, kaydınızı yaptırdınız mı?


ÖN MÜRACAAT FORMU

  Daha Fazla Detay

  AKADEMİ

  TARIMKON tarım, gıda ve tarımda dayalı yan sanayi alanındaki tüm STK'larla işbirliği anlaşmaları imzalayarak ortak projeler yürütmekte, iş ve güç birliği yapmaktadır