TARIMKON HAKKINDA

TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık ve proje sahipleri ile tek bir çatı altında ortak istişare ile hareketle, uluslararası pazar, pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu tamamlamış,

Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, 16 İdari Departman, 11 Federasyon, 3 Kooperatif, 1 Vakıf, 6 Platform, 6 İş Konseyi, 53 ülkede temsilciliği,12 ülkede satış pazarlama ofisi, 23 uluslararası işbirliği ve proje ortaklığı anlaşması ile 6,5 milyondan fazla üyeye, üreticiye hizmet üreten, dünyada alanındaki en büyük sivil toplum kuruluşudur.

TARIMKON, üyelerini, üye kuruluşlarını/üreticisini ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM’ anlayışına geçirmeye çalışan, ulusal-uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, üreticisine, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflerine ve işletmelerine,

İhracattan ithalata, yabancı yatırımlardan, özel sektörünün dış yatırımlarına, ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda ve bu alana hizmet veren tedarikçilerine yönelik uluslararası pazar, pazarlama, pazar araştırmaları, eğitim ve proje hizmetleri sunmaktadır.

TARIMKON’UN MİSYONU 

Tarımsal üretimde verim, gıda sektöründe kalite artışı için modern teknolojinin ve kaliteli üretim materyallerinin kullanımının yaygınlaştırılması, Sektör temsilcilerinin uluslararası yeni pazarlara ulaştırılması adına çalışmaktır. Toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilmek, Biyolojik çeşitliliğini koruyarak ve toplumsal yarara dönüştürebilmektir.

Verimliliği artıran tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici – tüketici/ arz – talep dengesini gözeten, modern, güvenilir, insan odaklı bir işbirliği kuruluşudur.

TARIMKON‘UN VİZYONU

Ulusal-Uluslararası alanda tarım, gıda ve çevre sektörüne yönelik kamu-kurum, kuruluş, sivil toplum, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği ile küresel arenada ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilmektir.

Makroekonomik istikrarı yakalamış, küresel rekabet gücüne, lider girişimcilere ve markalara sahip, yüksek teknoloji üretebilen, yenilikçi, dünya ticaretinde önemli pay sahibi, alanında dünyanın önemli yatırım, finans ve AR-GE merkezlerinden biri olan çağdaş standartları uygulamaktır.

Üreticinin, sektör temsilcilerinin ve çalışanlarının gelir seviyesinin ve refahının yükselmesinde, sürdürülebilir bir kalkınmayı esas alarak, sektörün serbest piyasa koşullarında, uluslararası pazar ortamında rekabet edebilir olmasına katkıda bulunan küresel bir sivil toplum kuruluşu inşa etmektir.