TARIMKON’UN ÇALIŞMA ALANLARI

TARIMKON’un faaliyet gösterdiği, ülkelerin ve ülkelerdeki üreticilerin, işletmelerin, koopetatiflerin, kamu-kurum ve kuruluşların;

• Tarım ve gıda alanında sosyal, kültürel, ekonomik, iktisadi faaliyet ve çalışmalarına rehberlik etmek,
• Rol model projeler üretmek, uygulamak ve/veya danışmalık sağlamak,
•Uluslararası yeni pazar, pazarlama ve pazar araştırma çalışmalarına destek vermek,
• Toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilmelerine yardımcı olmak,
• Biyolojik çeşitliliğini koruyarak toplumsal yarara dönüştürebilmelerine destek vermek, katma değer zincirleri oluşturmalarına yardımcı olmak,
• Teknoloji, mekanizasyon, mühendislik, bilgi ve birikimlerimizin katkısı ile verimliliğin artırılması, tarımsal üretimdeki kayıp ve zaiyatların azaltılması,
• Tarımsal sanayinin geliştirilmesi, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici-tüketici / arz-talep dengesini kurabilmelerine yardımcı olmak,