TARIMKON’UN ÇALIŞMA ALANLARI

• Uluslararası yeni pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yapmak,

• Tarım ve gıda alanında sosyal, kültürel, ekonomik, iktisadi faaliyet ve çalışmalarına rehberlik etmek,
• Rol model projeler üretmek, uygulamak ve/veya danışmalık sağlamak,
• Toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilmelerine yardımcı olmak,
• Biyolojik çeşitliliğini koruyarak toplumsal yarara dönüştürebilmelerine destek vermek, katma değer zincirleri oluşturmalarına yardımcı olmak
• Teknoloji, mekanizasyon, mühendislik, bilgi ve birikimlerimizin katkısı ile verimliliğin artırılması, tarımsal üretimdeki kayıp ve zaiyatların azaltılması,
• Tarımsal sanayinin geliştirilmesi, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici-tüketici / arz-talep dengesini kurabilmelerine yardımcı olmak,