Dünyada ekonomik gelişmeler hızla devam etmektedir. Günümüzde artan dünya ticaret hacmi ve gittikçe şiddetlenen rekabet ile birlikte, şirketlerin pazar paylarını yükseltme çabaları hızla artmaktadır. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek uluslararası alanda başarılı olmaya bağlıdır.

İşletmeler sürekli gelişmeye ve büyümeye odaklıdır. İç pazar belirli bir oranda büyümeye izin vereceğinden, işletmelerimizin uluslararası pazara açılması kaçınılmazdır. Aksi halde iç pazarda büyümenin doyuma ulaşması ile birlikte işletme grafikleri artık aşağı yönde ilerleyecektir. Dünyada tüm iş dünyasında olduğu gibi bizim alanımızda da artık günü birlik proje ve programlar geçerliliğini yitirmiştir. Her kurumsal tüzel kişilik artık 5-10 ve hatta 50-100 yıllık planlamalar, projeler yürütmektedir. Bunu sağlamak için eksiksiz ve hatasız bir program yürütülmeli kendilerine misyon, vizyon, kalite değerleri ve hedefler belirlemelidir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için projeler üretmek gereklidir. İyi bir proje tüm tarafların bir araya gelebildiği, hedef, strateji ve ortak menfaatler çerçevesinde gelişen istişarelerle gerçekleşebilir.

İşte TARIMKON tam olarak bunu yapmaktadır. Tarım, Gıda ve bu sektörlere dayalı sanayi alanında Arz, Talep, Danışmanlık ve Proje sahiplerini tek bir masa etrafında toplayarak ortak istişare ile hareket eden, iktisadi, ekonomik iş birliği entegrasyonu projesinin bir ürünüdür.

TARIMKON, siz işletmelerimiz, firmalarımız, birliklerimiz, kooperatif ve derneklerimizin üretim ve tedariklerindeki girdilerini en minimum çıktılarını ise en maksimum seviyeye taşımanıza yardımcı olacak, sizlerin paydaşlığında sizlerle birlikte ulusal ve uluslararası projeler yürütmektedir. • TARIMKON’un ulusal ve uluslararası yüzbinlerce arz/talep sahiplerinden oluşan NETWORK’ ün bir parçası olacak, global çapta tüm arz ve taleplerden haberdar olacaksınız.

• TARIMKON’a üye olduğunuz andan itibaren size ait olan işletmenizi, faaliyetlerinizi, TARIMKON’ un NETWORK’ü içinde olan yüz binlerce kişi tarafından bilinir, görünür ve görür olacaksınız.

• TARIMKON’a üye olduğunuz andan itibaren size ait olan ARZ’ınıza, TARIMKON pazarlama ofiseri ve teşkilatı edindiği ve her geçen gün gelişen NETWORK’ ü içinde sürekli TALEP oluşturmaya çalışacaktır.

• TARIMKON uluslararası ofislerimiz de çalışan uzmanlarımız, TARIMKON Genel Sekreterliğimiz siz üreticimizi /İşletmecimizi ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM ’anlayışına geçmenizde, uluslararası yeni pazarlara ulaşmanızda rehber olacaktır.

• TARIMKON, sizlerin ulusal- uluslararası rakiplerinizi inceleyerek stratejileri, fiyat politikaları, kampanyaları, promosyonları, mesajları ve ürünleri hakkında sizlerle edindiği değerli bilgileri paylaşacaktır. • Uzmanlarımız, uluslararası pazara ulaşmak isteyen sizler için pazar araştırması, ürün tanıtımı, ticari toplantılar organize ederek, uluslararası tedarikçi/alıcıları sizin ayağınıza getirmektedir.

• Uluslararası pazara ulaşmak isteyen sizler için hedeflediğiniz ülkelere ziyaretlerinde sizlere eşlik ve rehberlik edecektir. • Ulusal/Uluslararası ofislerimizdeki uzmanlarımız, ihracat/ithalatınızdaki gümrük, lojistik, kültürel ve politik olası sorunlarını çözmenizde yardımcı olmaya çalışacaktır.

• İhracat ve ithalatınızda kaynaklanması olası ulusal ve uluslararası standartisyon, yönetmelik ve kotalar gibi problemleri yaşamamanız için önceden danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecektir.

• Ulusal/uluslararası arenada ithalat/ihracatınızın tamamlanabilmesi için ihtiyacınız olabilecek eksik belge ve/ veya sertifika ihtiyacınızı çözmeye yardımcı olacaktır.

• Uluslararası pazarlama, dış ticaret gibi konularında size ve/ veya personellerinize gerekli tüm eğitimleriniz uzmanlarımız tarafından verilerek, işletmenize konusunda uzman personeller yetişmenize yardımcı olacaktır.

• İhtiyaç duyduğunuz uzman insan kaynağını karşılamak için yetişmiş eleman desteğimizden faydalanabilir olacaksınız.

• TARIMKON, sizlerin uluslararası pazara ulaşabilme çabanız içinde ulusal ve uluslararası hibe, destek, teşvik ve kredilerden haberdar olmanızı ve bu imkânlardan yararlanmanız konusunda yardımcınız olmaya çalışmaktadır.

•… Daha sayamadığımız birçok sebep sizleri beklemektedir. Sizle daha güçlü olacak TARIMKON alanında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olmaya devam edecektir.