Dünyada ekonomik gelişmeler hızla devam etmektedir. Günümüzde artan dünya ticaret hacmi ve gittikçe şiddetlenen rekabet ile birlikte, şirketlerin pazar paylarını yükseltme çabaları hızla artmaktadır. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek uluslararası alanda başarılı olmaya bağlıdır.

İşletmeler sürekli gelişmeye ve büyümeye odaklıdır. İç pazar belirli bir oranda büyümeye izin vereceğinden, işletmelerimizin uluslararası pazara açılması kaçınılmazdır. Aksi halde iç pazarda büyümenin doyuma ulaşması ile birlikte işletme grafikleri artık aşağı yönde ilerleyecektir. Dünyada tüm iş dünyasında olduğu gibi bizim alanımızda da artık günü birlik proje ve programlar geçerliliğini yitirmiştir. Her kurumsal tüzel kişilik artık 5-10 ve hatta 50-100 yıllık planlamalar, projeler yürütmektedir. Bunu sağlamak için eksiksiz ve hatasız bir program yürütülmeli kendilerine misyon, vizyon, kalite değerleri ve hedefler belirlemelidir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için projeler üretmek gereklidir. İyi bir proje tüm tarafların bir araya gelebildiği, hedef, strateji ve ortak menfaatler çerçevesinde gelişen istişarelerle gerçekleşebilir.

İşte TARIMKON tam olarak bunu yapmaktadır. Tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı sanayi alanında arz, talep, danışmanlık ve proje sahiplerini tek bir masa etrafında toplayarak ortak istişare ile hareket eden, iktisadi, ekonomik iş birliği entegrasyonu projesinin bir ürünüdür.

TARIMKON’UN SAHİP OLDUĞU ULUSAL VE ULUSLARARASI YAPILANMASI İLE;

TARIMKON, Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, 16 İdari Departman, 11 Federasyon, 3 Kooperatif, 1 Vakıf, 6 Platform, 6 İş Konseyi ile 280.000’den fazla üye ve iş birliği anlaşması,

54 ülkede temsilciliği, 14 ülkede satış pazarlama ofisi, 23 uluslararası işbirliği ve proje ortaklığı anlaşması ile toplamda 6,5 milyondan fazla üyeye, üreticiye hizmet üreten, dünyada alanındaki en büyük sivil toplum kuruluşudur.

Üyelerini, üye kuruluşlarını/üreticisini ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM’ anlayışına geçirmeye çalışan, ulusal-uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, üreticisine, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflerine ve işletmelerine,

İhracattan ithalata, yabancı yatırımlardan, özel sektörünün dış yatırımlarına, ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda ve bu alana hizmet veren tedarikçilerine yönelik;

TARIMKON, üyesi olan ulusal-uluslararası tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanındaki arz, talep ve proje sahiplerine dış ticaret departmanlığı hizmeti sunmaktadır. 

Dış Ticaret Departmanımız, üyelerimize;

•    Pazar, Pazarlama, Pazar Araştırmaları,

•    İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dil desteği ve resmi yazışmalar,

•    Ürün Sigorta, Lojistik ve Gümrük Müşavirliği desteği,

•    Dış Ticaret hibelerinden faydalanması için proje hazırlama desteği,

•    Yurt dışında (hedef ülke’de) ofis, mağaza, showroom açılmalarına destek, 

•    TARIMKON’ un yurt dışındaki ofislerine numune bulundurma ve plasiyer desteği,

•    Ürün çıkış ve varış limanlarında kalite kontrol ve expertiz desteği,

AYRICA DİĞER BİRİMLERİMİZ ÜYELERİMİZİN İHTİYACI OLAN;

• Eğitim,

• Proje,

• İş Geliştirme,

• Ürün Geliştirme,

• Finans geliştirme hizmetleri imkanlarından faydalanabilirsiniz…

•… daha sayamadığımız onlarca sebep sizleri beklemektedir. Sizle daha güçlü olacak TARIMKON alanında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olmaya devam edecektir.

Yurt Dışı Ofislerimizin Olduğu ve Ofis Açmayı Planladığımız Ülkeler

Balkanlar’da; Makedonya, Arnavutluk, Romanya,

(Karadağ, Sırbistan, Bosna, Kosova’da çalışmalar devam ediyor…)

Avrupa’da; Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika

(Hollanda, Polonya’da Çalışmalar devam ediyor…)

Amerika’da; ABD-Kaliforniya, Kanada- Toronto

(2022 Mart’ta açılacak çalışmalar devam ediyor…)

Kafkaslar’da; Rusya – Krasnodor, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan

(Rusya-Moskova, çalışmalar devam ediliyor…)

Afrika’da; Nijerya, Gana, Uganda

(Gambia, Senegal, Angola, Tunus, Tanzanya çalışmaları devam ediyor…)