TARIMKON Genel Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvuran; Tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı sanayi temsilcileri, (gerçek ve tüzel kişilikler),

İşletmeler, Firmalar, İşadamları, Çiftçiler,
Üretici Birlikleri, STK’lar,
Kooperatifler, Vakıflar,
Ensitütüler, Üniversiteler,
Sektörün Üst Örgütleri,
Yerel Yönetimler ve istekli kamu-kurum ve kuruluşlar,

Gerçek kişiler bir dilekçe ile Tüzel kişilikler ise Yönetim Kurulu Kararı ile yazılı bir dilekçe ve dilekçe ekinde TARIMKON üyelik başvuru formunu doldurarak genel başkanlığımıza ve/ vaya teşkilat birimlerimize başvurabilir. Tüzel kişiler TARIMKON üyelik başvuru formunda tüzel kişiliği temsilen bir gerçek kişi ismini eklemek zorundadır.

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımıza gelen üyelik başvuru formunu haftada bir toplanan yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişileri gözlemci üye veya üye olarak kabul edebilir veya red edebilir.

Gözlemci Üye: TARIMKON üyelik başvurusu yapan üye adaylarını incelemek için TARIMKON yönetim kurulu istediği aday üyeyi gözlemci sıfatı ile kaydedebilir. Gözlemci üye TARIMKON’ın ekonomik ve iktisadi hiçbir faaliyetinden faydalanamaz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılabilir.

Gözlemci üyeler TARIMKON yönetim kurulu kararına bağlı olarak TARIMKON’ın diğer faaliyetlerde sadece misafir olarak katılmasına müsaade edilebilir. Gözlemci üye dilediği zaman üyelikten çekilme hakkına Genel Sekreterliğe yazılı bir dilekçe vererek son verebilir.

Oy Kullanma Şekli: TARIMKON’a üye her gerçek ve tüzel kişilik, kurul, komisyon, iş konsey üyeleri genel kurulda oylarını gizli oy ile kullanır. Oy pusulası divan başkanlığı tarafından temiz ve anlaşılır olup olmadığı kontrol edilir. Üye aidatlarını ödemeyen hiçbir gerçek ve/veya tüzel üye oy kullanamaz, aday TARIMKON’ın hiçbir organında görev almak için aday olamaz. Üye aidatları her Genel Kuruldan alınan kararla belirlenen miktar ve zaman aralığında peşin olarak İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne ödenir.