Tarım ve Gıda ortak İşbirliği Kurulu – TAGOK; Ulusal-uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, üreticisine, iş insanlarına, kooperatiflerine ve işletmelerine, ihracattan ithalata, yabancı yatırımlardan, özel sektörünün dış yatırımlarına, alanında hizmet veren tedarikçilerine yönelik uluslararası pazar, pazarlama,  pazar araştırması, proje, finans, iş geliştirme ve dış ticaret departmanlığı hizmetleri veren birimimizdir.

TAGOK YAPISI

Tarım, gıda ve tarıma dayalı yan sanayi alanında arz, talep, finans ve proje sahiplerini tek bir çatı altında toplayarak, onların ihtiyacı olan profesyonel kadrolarla ortak istişareye bağlı hareket ile uluslararası pazar, pazarlama, pazar araştırmaları yapmaktadır.

Sahip olduğu ulusal-uluslararası iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonu ile üyelerinin arz ve taleplerini yönetmektedir.

TAGOK’un tarım, gıda ve tarıma dayalı yan sanayi alanında arz, talep, finans ve proje üreten tüm işletmelere açık bir yapısı vardır. TAGOK’un yapısı aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi bir Yönetim Kurulu ve 6 iş konseyinden oluşmaktadır.

TAGOK, TARIMKON Genel Sekreterine bağlı olarak çalışır ve Genel Sekreterliğe karşı sorumludur.

Görev ve Faaliyet Konuları;

  • Ulusal-uluslararası alanda sahip olduğu üyelerinin, ihracatının gelişmesine, uluslararası pazar, pazarlama,  pazar araştırmalarına destek vermek,
  • Proje, finans, iş geliştirme ve dış ticaret departmanlığı hizmetleri vermek,
  • Üye çiftçi, üretici, işletmeci, işadamı, dernek, birlik, kooperatif, üst örgütler ve yerel yönetimler ile sektör tedarikçileriyle işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
  • Tarım, gıda ve alanda hizmet veren sektörlerinin; Çiftçi, Üretici, işletmeci, işadamı, dernek, birlik, kooperatif, üst örgütler ve yerel yönetimler ile sektör tedarikçilerini ortak platformlarda buluşmasına yardımcı olmak,
  • Sektörde arz ve talep sahiplerinin iktisadi, mali, ticari ve sınai işbirliğinin geliştirilmesinde resmi ve özel kuruluşların desteği ile ulusal/uluslararası arenada köprü olmak,
  • İşbirliği sağlanacak taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlanması için ilgili kanun, yönetmelik ve esaslar konusunda danışmanlık yapmak, tarafların görüş ve önerilerini ilgili makamlara taşıyarak çözüm üretmeye yardımcı olmak,
  • Sektörde hizmet veren, üretici-tüketici ticaret fuarları, sergiler, toplantılar, konferans ve seminerler düzenlenmesi veya düzenlenenlere katılma hususunda çalışmalar yapmak,
  • Küresel alanda sektörün yatırım yönünün yöneltilmesi, ithalat ve özellikle ihracatın artması, tarım, gıda alanındaki potansiyelini küresel piyasaya anlatmak için gerekli lobi çalışmaları yürütmek,
  • Girdi maliyetlerinin en minimum, çıktı maliyetlerinin en maksimum noktaya taşımak için ulusal, uluslararası çalışmalar yürütmek,

TARIMKON tarım, gıda ve tarımda dayalı yan sanayi alanındaki tüm kamu-kurum ve kuruşlarla, STK’larla, özel sektör temsilcileri ile işbirliği anlaşmaları imzalayarak ortak projeler yürütmekte, iş ve güç birliği yapmaya devam etmektedir.