Tamamlanan Projelerimiz

Türkiye’de Yapılan Projeler

• Kent Tarımı Çalıştayı-2012

• Uluslararası Tarım Gıda ve Gastronomi Kongresi -2012

• Tarladan-Sofraya Çalıştayı -2012

• Ulusal Tarım Danışmanları Çalıştayı-2013

• Organik Yardım Eli Projesi – (Kırsalda Yaşayan Engelliler için)- 2013

• Ulusal Gıda Üreticileri ve Tedarikçiler Rehberi-2014-2018

• Türkiye Tarım İşletmeciliği Akademisi - 2015

• Yeşil Masa – İklim Değişikliği ve Tarım Konferansı / 2015

• Kırsal Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü- 2015

• Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik Konferansı-2016

• Mikro Ormancılık Projesi / 2016

• Sporcular için Sporcu Beslenmesi Eğitimleri-2017

• Tarımda Yenilenebilir Enerji Sistemleri Konferansı -2017

• Çiftçi Sürekli Eğitim Merkezi (Tarımsal Meslek Edindirme Kursları)-2017

• Aşçı Okulu (Meslek Edindirme Kursları)- 2017

• Fahri Çocuk Gıda Müfettişleri-2017

• Fahri Gıda Müfettişleri-2017

• Ulusal Tarımsal Pazarlama Ağı Projesi -2017

• Tarımsal Atıklardan Organik Gübre Üretilmesi Projesi-2017

• Gizli Açlık (Obezite ile Mücadele Sosyal Nedenler Projesi) -2018

• Bir Nefes Projesi (Engelli Çocuk Sahibi Annelerin ayda bir gün Dinlendirilmesi amaçlandı) - 2018

• Kırsal Kadın El Sanatları Atölyeleri-2019

• Bitki Hastanesi Projesi- 2019

•Ağaçlandırma Projeleri-2020

• Lavanta Köyü ve Lavanta Festivali- 2021

• Bizimköy Pazarı Projesi - 2021

Uluslararası Yapılan Projeler

•  AFGANİSTAN – Doğal Kaynakların Sınır Ötesi Kullanımı ve Korunması -2015

• BOSNA-HERSEK – Tarım Kooperatifleri Yapılandırma Projesi-2016

• ÇAD – Tarımsal Kalkınma Teknik Danışmanlığı – 2015-2018

• FAS – Tarımsal Girişimcilik, Balıkçılık, Zeytinyağı Üretimi ve Bahçe Bitkileri Eğitimleri - 2016-17-18

• AVRASYA BÖLGESİ– Tarım ve Gıda Pazar Araştırmaları -2016

• ALMANYA – Türkiye Ticaret Merkezi -2017

• ÖZBEKİSTAN – Amu-Darya Havzası Zemin İyileştirme Projesi Paydaşlığı-2017

• SOMALİ – Tarımsal Kooperatif Hareketi Projesi-2017

• PAKİSTAN – Tarım ve Tarım İşletmeciliği Eğitimleri -2017

• SOMALİ – Tarım Kooperatifleri Yapılandırma Projesi - 2018

• CONGO DR – Tarım ve Tarım İşletmeciliği Eğitimleri -2018

• AZERBAYCAN – Yeşil İnovasyon Merkezleri Projesi-2017 – 2019

• KOGI STATE, NİJERYA – RUDEM Kırsal Kalkınma Yönetimi Projesi - 2020 – Devam ediyor

• RIVER State, NİJERYA – Uluslararası Ticaret Merkezi -2021

• OGONI LAND, NİJERYA – Tarım ve Tarımsal İşletme Eğitimleri -2021

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız