Türkiye’de Biten Projeler

• Kent Tarımı Çalıştayı-2012

• Uluslararası Tarım Gıda ve Gastronomi Kongresi -2012

• Tarladan-Sofraya Çalıştayı -2012

• Ulusal Tarım Danışmanları Çalıştayı-2013

• Organik Yardım Eli Projesi – (Kırsalda Yaşayan Engelliler için)- 2013

• Ulusal Gıda Üreticileri ve Tedarikçiler Rehberi-2014-2018

• Türkiye Tarım İşletmeciliği Akademisi - 2015

• Yeşil Masa – İklim Değişikliği ve Tarım Konferansı / 2015

• Kırsal Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü- 2015

• Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik Konferansı-2016

• Mikro Ormancılık Projesi / 2016

• Sporcular için Sporcu Beslenmesi Eğitimleri-2017

• Tarımda Yenilenebilir Enerji Sistemleri Konferansı -2017

• Çiftçi Sürekli Eğitim Merkezi (Tarımsal Meslek Edindirme Kursları)-2017

• Aşçı Okulu (Meslek Edindirme Kursları)- 2017

• Fahri Çocuk Gıda Müfettişleri-2017

• Fahri Gıda Müfettişleri-2017

• Ulusal Tarımsal Pazarlama Ağı Projesi -2017

• Tarımsal Atıklardan Organik Gübre Üretilmesi Projesi-2017

• Gizli Açlık (Obezite ile Mücadele Sosyal Nedenler Projesi) -2018

• Bir Nefes Projesi (Engelli Çocuk Sahibi Annelerin ayda bir gün Dinlendirilmesi amaçlandı) - 2018

• Kırsal Kadın El Sanatları Atölyeleri-2019

• Bitki Hastanesi Projesi- 2019

•Ağaçlandırma Projeleri-2020

• Lavanta Köyü ve Lavanta Festivali- 2021

• Bizimköy Pazarı Projesi - 2021

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız