Yöresel ve Coğrafi İşaretli Ürünler Pazarı /Ankara-İstanbul-İzmir (2022-2025)

–Başlangıç olarak öncelikle üç büyük şehirimizde kırsal alanda yaşayan ve kırsal alanlara göç ile dönene gençlerimizin ve kadınlarımızın ürettikleri yöresel ve coğrafi işretli ürünler için 365 gün sürdürülebilir bir pazar oluşturulması projelendirilmektedir.  Bu sayede kırsal alanda yaşan üreticilerin gelir elde etmesine katkı sağlacak ve üretime teşvik edileceği ön görülmektedir.

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız