Ulusal ve Uluslararası Tarımsal Meslek Edindirme Akademisi /Eskişehir (2022-2023)

–Eskişehir'de Ulusal Çiftçi Sürekli Eğitim Merkezi, Uluslararası alanda Tarımsal Meslek Edindirme Merkezinin (Afrika'ya Yönelik) kurulması projelendirilmektedir.  

      Bu projede tarımsal alanda katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ile ilgili uygulamalı ve teorik tarımsal meslek edindirme eğitimleri verilerektir.

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız