TOHUM MÜZESİ PROJESİ

Tohum Müzesi; Bu müzede ülkemiz genelindeki bitki türlerimizin tohumlarından oluşan bir müze oluşturulacaktır. Bu tohumlarımızın morfolojik özelliklerinin ve gösterdikleri varyasyonları, bitkilerin yetişme yerleri hakkında bilgi sahibi olunması, GELECEK NESİLLERİMİZE bu bilgilerin aktarılmasını, belirli bir bölge veya yörenin flora (bitki türleri) ve vejetasyonunun (bitki toplulukları) ortaya koyulmasını sağlayacak koleksiyonların oluşması sağlanacaktır. 

Buradaki tonum sayısının 3 yıl içinde 7.000 den fazla çeşit olacağı planlanmaktadır. Bu koleksiyonun oluşmasında  bitki bilimci, gezgin, dağcı, keşifci, meraklısı gibi kişileri teşvik ederek toplanması amaçlanmaktadır.

Bu müzemiz içinde toplanan ve segilenen tohumlardan ayrıca en az 50-100 kilo olarak saklanarak ola ki ilerleyen zaman dilimi içinde doğa da nesil tükenmesine karşı bir önlem alınmış olacağı projelendirilmektedir.

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız