HERBARYUM BİTKİ MÜZESİ PROJESİ

Herbaryum; Bu müzede ülkemiz genelindeki bitki türlerinin morfolojik özelliklerinin ve gösterdikleri varyasyonları, bitkilerin yetişme yerleri hakkında bilgi sahibi olunması, GELECEK NESİLLERİMİZE bu bilgilerin aktarılmasını, belirli bir bölge veya yörenin flora (bitki türleri) ve vejetasyonunun (bitki toplulukları) ortaya koyulmasını sağlayacak koleksiyonların oluşması sağlanacaktır.  Bu kolleksiyolarda ayrıca çiçek ve tohumlu olarak saklanması gözetilecektir.

Buradaki bitki sayısının 3 yıl içinde 10.000 den fazla çeşit olacağı planlanmaktadır. Bu koleksiyonun oluşmasında  bitki bilimci, gezgin, dağcı, keşifci, meraklısı gibi kişileri teşvik ederek toplanması amaçlanmaktadır.

Herbaryum içinde ülkemizden gelip geçmiş değeri paha biçilmez  atalarımızın çalışmlarına yer vererek onlarında isimlerini bir kez daha yaşatmaya çalışacağımız “LOKMAN HEKİM, İBNİ-SİNA ve EVLİYA ÇELEBİ KOLEKSİYONLARI” oluşturulacaktır.

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız