Anadolu Çiftçi Meclisi Platformu

Anadolu Çiftçi Meclisi, ülkemizin coğrafi bölgelerine göre seçilmiş öncü büyük çiftçilerinden oluşan bir istişare kurulunun (Platform) adıdır. Bu kurulumuza, “TARIM HERŞEYDİR” diyen sektör temsilcilerimiz, mühendislerimiz ve tarıma gönül verenlerden oluşturulacaktır.

Anadolu Çiftçi Meclisimiz, ülkemiz tarımın gelişmesi, çiftçilerimizin refah seviyelerinin artırılması, tarladan-sofraya üretim, hasat ve pazarlama sıkıntıları, gençlerimizi kırsal alanlara yönlendirilebilmesi için her coğrafi bölgemizin kendisine has sorunları ve sorunların sahibi olan bölge üreticileri birlikte çözüm önerileri aramaktadır.

Bu sorunlar bölgesine göre yapısal, iklimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak değişiklik göstermektedir. Tarımsal kalkınma planlanırken bölgesel olarak bu değişkenleri ayrı ayrı ele alınması gereklidir.

Anadolu Çiftçi Meclisimiz, her bölge için tek tek çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerindeki sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirmektedir. Ve çıkan değerlendirme sonucu bir rapor haline getirip, bu raporu doğrudan önce T.C. Tarım ve Orman Bakanı'na ve sonra Cumhurbaşkanlığı’na arz etmeyi kendilerine görev edineceklerdir.

Anadolu Çiftçi Meclisimiz, ilgili raporu, ilgili makamlara doğrudan çiftçilerin dilinden, bölge-bölge kırsalda yaşanan ekim, üretim, hasat ve satışa yönelik sorunları ve çözüm önerilerini içeren bu raporu yılda en az 2 kere olmak üzere hazırlayarak makamlara arz edecektir.

Bu sayede önce T.C. Tarım ve Orman Bakanı ve sonra Cumhurbaşkanlığı Makamları, herhangi bir siyasi, makam, mevki kaygısından uzak ve/veya bir bürokratik işlem süzgecinden geçmeden doğrudan çiftçilerimizin sorun ve çözüm önerileri hakkında düzenli bir bilgi kaynağına sahip olacaktır.

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız