Tarım ve Gıda Sektörel Sivil Toplum Kuruluşları İş Birliği Platformu

Tarım ve gıda sektörü en büyük, en kapsamlı ve geniş kitlelere hitap edebilen bir sektördür. Bunundan dolayı alanında branşlaşmış yüzlerce meslek dalına ayrılmıştır. Bu meslek dallarının nerede ise her birinin ayrı ayrı sivil toplum kuruluşu  tarafından temsil edilmektedir. Ancak bu her bir branşın gelişmesi, büyümesi yine birbirinin başarısına bağlıdır.  Yani bir bir branşın (meslek dalının) büyümesi diğer bir meslek dalının büyümesi ile orantılıdır.

Bu sebepten ötürü alanında örgütnemiş bir STK diğer alandaki ikinci bir STK ile işbirliği yapması zorunludur.

TARIMKON ise tüzüğü, misyonu ve vizyonunun gereği tüm bu STK'ları Sektör temsilcilerinin ihtiyacı olan arz, talep, danışmanlık ve projerini değerlendirmek, ortak akıl ve istişare ile hareket edebilmek, uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu tamamlamak amacıyla bu platfomu kurmuştur. TARIMKON tarım, gıda ve tarımda dayalı yan sanayi alanındaki tüm STK'larla işbirliği anlaşmaları imzalayarak ortak projeler yürütmekte, iş ve güç birliği yapmaktadır.

Dr. Arzu YILDIZ

Platform Başkanı

Dr. Arzu YILDIZ

Platform Başkanı

info@tarimkon.org

Mete YÜCE

Platform Başkan Yardımcısı

Mete YÜCE

Platform Başkan Yardımcısı

info@tarimkon.org

Yeşim ÜNAL

Platform Genel Sekreteri

Yeşim ÜNAL

Platform Genel Sekreteri

info@tarimkon.org

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız