Anadolu Çiftçi Meclisi

Anadolu Çiftçi Meclisi, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu bünyesinde, ülkemizin coğrafi bölgelerine göre seçilmiş öncü büyük çiftçi, üretici ve tarım-gıda sektör temsilcilerinden oluşan bir istişare kurulu platformudur.

Bu kurul da, Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Veteriner, Gıda Teknikerleri de temsil edildiği gibi bu uzmanlarımız teknik bilgi ve deneyimleri ile destek vermektedirler.

Bu meclisimiz, ülkemizin tarımın gelişmesinde, çiftçilerimizin refah seviyenin artırılabilmesinde, gençlerimizi kırsal alanlara yönlendirilebilmesinde her coğrafi bölgesinin kendine has sorunları olduğunu görüyor ve bu gerçeklere göre faaliyetlerini yürütmeye çalışmaktadır.

Bu sorunlar bölgesine göre yapısal, iklimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak değişiklik göstermektedir. Milli Tarım politikaları belirlerken, tarımsal kalkınma planlarını oluştururken bölgesel olarak bu değişkenleri ayrı ayrı ele alınması gerekliliğin farkında olan kurulumuz, bu farkındalığı bu politikaları oluşturan ilgili kamu-kurum ve kuruluşlara tekrar hatırlatmak ve ihtiyacı duyduğu bilgi ve verileri sahadan toplayarak hizmet etmeye çalışmaktadır.

Tarımsal kalkınmanın geliştirilmesi, tüm sektör temsilcilerin bildiği gibi başta çiftçimiz olmak üzere yüzlerce yan sanayi sektörlerinde kalkınmasına vesile olacağı malumdur. Unutulmamalıdır ki! “TARIM HERŞEYDİR”

Bu Mecliste görev alan üyelerimiz, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerin/üreticilerin, ekim, üretim, hasat ve pazarlamaya yönelik sorunları ve çözüm önerileri üzerine istişare etmektedir.

Ve çıkan sonuçları yılda en az 3 kez rapor haline getirip, doğrudan T.C. Tarım ve Orman Bakanı'na ve Cumhurbaşkanlığı makamına sunmayı kendilerine sosyal sorumluk olarak görev edinmişlerdir.

Bu raporlar sayesinde T.C. Tarım ve Orman Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı, herhangi bir siyasi, makam, mevki kaygısından uzak ve/veya bir bürokratik işlem süzgecinden geçmeden doğrudan çiftçilerin/üreticilerin sorunları ve bu sorunların çözümlerine yönelik düzenli ve etkili bir bilgi kaynağına sahip olmaktadır.


Ayrıca çiftçileri/üreticileri bu platform altında toplayarak onların ihtiyacı olan her türlü eğitim, teknik, mühendislik, markalaşma ve pazarlama konusunda,

Yine ihtiyacı olan arz, talep, danışmanlık ve projeleri ortak akıl ve istişare ile hareket ederek, ulusal ve uluslararası pazarlama, iktisadi, ekonomik iş birliği ve kamu-kurum ve kuruluşlarla entegrasyonunu tamamlamak amacıyla bu platformu kurmuştur

Candan ŞENÇAĞLAYAN

ÇİFTÇİ MECLİSİ GENEL SEKRETERİ

Candan ŞENÇAĞLAYAN

ÇİFTÇİ MECLİSİ GENEL SEKRETERİ

info@tarimkon.org

Zir. Müh. Nihat AKYOL

ÇİFTÇİ MECLİSİ BÖLGE TEMSİLCİSİ

Zir. Müh. Nihat AKYOL

ÇİFTÇİ MECLİSİ BÖLGE TEMSİLCİSİ

info@tarimkon.org

Halil KARABULUT

ÇİFTÇİ MECLİSİ BÖLGE TEMSİLCİSİ

Halil KARABULUT

ÇİFTÇİ MECLİSİ BÖLGE TEMSİLCİSİ

info@tarimkon.org

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız