NEDEN TARIM ve GIDA

Geçmiş yaşanan sıkıntılar ve oluşan tecrübeler ışığında , tarımın stratejik önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Halihazırda gıda fiyatlarındaki yükseliş, 2007-2008 krizine benzerliği nedeniyle piyasalarda tedirginlik oluşturmaktadır. Bu durum, küresel piyasaların yakın takibini zorunlu kılmaktadır. Kısa vadede özellikle bu fiyat artışlarından güç alacak spekülatif hareketlere karşı önlemler alınmalıdır. Kaldı ki bununla birlikte, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyara ulaşacağı ve bu nüfusun doyurulabilmesi için gıda üretiminin yaklaşık %70 arttırılması gerektiği öngörülmektedir.

Tüm Dünyada Gıda harcamaları giderek artmaktadır. Bu nedenlerle uzun vadede, gıda ürünlerine olan talep artışı daha da çoğalacağından tarımsal üretim ve verimliliğinin arttırılması ve buna yönelik çalışmaların hızlandırılması tüm dünya ülkelerinin öncelikli gündemindedir.

Hiçbir dünya ülkesi, imkanları dâhilde gıda ve gıda üretimine hammadde tedarik eden tarımsal faaliyetlerden vazgeçemez, aksine her ne kadar gelişmiş, zengin, medeni ve ileri teknolojiye sahip olursa olsun,tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmak, destek vermek, teşvik etmek, yatırımcı bulmak, yeni pazarlar aramak zorundadır.