Görev ve Faaliyet Konuları;

  • Ulusal-uluslararası alanda sahip olduğu üyelerinin, ihracatının gelişmesine, uluslararası pazar, pazarlama,  pazar araştırmalarına destek vermek,
  • Proje, finans, iş geliştirme ve dış ticaret departmanlığı hizmetleri vermek,
  • Üye çiftçi, üretici, işletmeci, işadamı, dernek, birlik, kooperatif, üst örgütler ve yerel yönetimler ile sektör tedarikçileriyle işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
  • Tarım, gıda ve alanda hizmet veren sektörlerinin; Çiftçi, Üretici, işletmeci, işadamı, dernek, birlik, kooperatif, üst örgütler ve yerel yönetimler ile sektör tedarikçilerini ortak platformlarda buluşmasına yardımcı olmak,
  • Sektörde arz ve talep sahiplerinin iktisadi, mali, ticari ve sınai işbirliğinin geliştirilmesinde resmi ve özel kuruluşların desteği ile ulusal/uluslararası arenada köprü olmak,
  • İşbirliği sağlanacak taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlanması için ilgili kanun, yönetmelik ve esaslar konusunda danışmanlık yapmak, tarafların görüş ve önerilerini ilgili makamlara taşıyarak çözüm üretmeye yardımcı olmak,
  • Sektörde hizmet veren, üretici-tüketici ticaret fuarları, sergiler, toplantılar, konferans ve seminerler düzenlenmesi veya düzenlenenlere katılma hususunda çalışmalar yapmak,
  • Küresel alanda sektörün yatırım yönünün yöneltilmesi, ithalat ve özellikle ihracatın artması, tarım, gıda alanındaki potansiyelini küresel piyasaya anlatmak için gerekli lobi çalışmaları yürütmek,
  • Girdi maliyetlerinin en minimum, çıktı maliyetlerinin en maksimum noktaya taşımak için ulusal, uluslararası çalışmalar yürütmek,