Tuna TANTU

Bölge Başkanlığı: Kuzey Marmara Bölge Başkanlığı

Bölge Başkanı: Tuna TANTU

Bölge Başkan Yardımcısı: Hatice AYDEN

Bölge Başkanlığı Genel Sekreteri: Canan ÇAKIR

Bölge Başkanlığı Faaliyet Alanında Bulunan İller: Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul

Çalışma Merkezi: İstanbul

Bölge Başkanlığı Mail Adresi: k.marmara@tarimkon.org

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız