Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Müdürlüğü

TARIMKON PAZAR LAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ

TARIMKON’un tarım, gıda, çevre sektörünün ve sektör temsilcilerinin ürettiği ürünlere ulusal çapta yeni  pazarlara ulaşabilmesine yardımcı olmaktır.

Bu bağlamda ülke içinde üyelerimize /işletmelerimize yeni pazarlar araştırmak, yeni pazarlar bulmak, üyelerimizin girdiği pazarda tutundurabilmesine yardımcı olmak,  Üyelerimize ülke içinden arz ve talep üretmek,  Yeni pazarlar, pazarlama kanalları ve pazarlama organizasyonları üretmek,  Ekonomik, sosyal araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, kamuoyu ile paylaşmaktır.

Ekonomik, iktisadi faaliyet ve çalışmalarına rehberlik etmek, modeller oluşturmak, bu modelleri yaygınlaştırmaya çalışmaktır.

Biyolojik çeşitliliğini koruyarak toplumsal yarara dönüştürebilmelerine destek vermek, Toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilmelerine yardımcı olmaya çalışmaktır.

Sektörün ithalatını ve ihracını kolaylaştıracak alternatif finansman olanakları, garantörlük ve sigorta sistemleri oluşturmaya çalışmaktır.

Teknoloji, mekanizasyon, mühendislik bilgi ve birikimlerimizin katkısı ile verimliliğin artırılması,  tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici-tüketici / arz-talep dengesini kurulmasına yardımcı olmaya çalışmaktır.

Diana L.Alexander

Pazarlama ve Pazar Araştırmaları

Diana L.Alexander

Pazarlama ve Pazar Araştırmaları

info@tarimkon.org

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız