Kalite Kontrol ve Ekspertiz Başkanlığı

Martin A. ASOLAN

Kalite Kontrol ve Ekspertiz

Martin A. ASOLAN

Kalite Kontrol ve Ekspertiz

info@tarimkon.org

KALİTE KONTROL VE EXPERTİZ BAŞKANLIĞI

Expertiz ve Kalite Kontrol Başkanlığı; TARIMKON’un ve TARIMKON aracılıyla uluslararası pazarlara arz ve talep ettiği ürünleri bünyesinde bulundurduğu yetişmiş uzmanlarca sevkiyat aşamasında kontrol eder.

Kalite kontrol sisteminin temel gayesi, üretimde kalitesizliği, ihracat/ithalatta oluşacak olumsuzlukları önlemektir.

TARIMKON arz ve talep sırasında üye işletmeleri için tedbir alarak, kalitesiz ve/ veya bozuk ürünleri almasını veya işletme sahibi kontrolü insan hatası kaynaklı satmaya çalışmasını önleyerek her iki tarafından prestij kaybı ve/ veya satışların azalması sebep verecek durumları baştan önlemeye çalışmaktadır.

Kalite kontrolün diğer bir amacı, tüketici isteklerinin ve işletmenin genel gayesini birlikte muhtemel en ekonomik seviyede karşılayabilecek ürünün üretilmesini sağlayacak plan ve programların geliştirilerek uygulanması ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu genel gayenin elde edlilmesine yönelik olarak, kalite kontrolün bir takım ikincil amaçları vardır.

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız