Kalite Kontrol ve Ekspertiz Başkanlığı

KALİTE KONTROL VE EXPERTİZ BAŞKANLIĞI

Öncelik Görevi;

TARIMKON’ un DIŞ TİCARET DEPARTLANLIĞI hizmeti üretmek için kurulmuş, TARIM VE GIDA İŞBİRLİĞİ KURULU (TAGOK) ‘un aracılıyla uluslararası alandaki taleplerine ürün tedarik eden üyelerimizin/işletmelerimizin,

Alıcı ile yaptığı tedarik sözleşmesinde belirtilen ürünlerin kalite, standart ve kalibreleri (özellikleri) ile ürün sevkiyat şeklini, bünyesinde bulundurduğu yetişmiş uzmanlarla;

Alıcı için sevkiyat öncesinde, Satıcı için alıcının gümrüğünde (sevkiyat sonrasında) tarafların karşılıklı yazılı olarak anlaşmaya sadık kaldıklarını kontrol eden ve kontrol sonrasında bunu taraflara belgelendirmektir.

Görev ve Sorumlulukları;

 • Kalite kontrol sisteminin temel gayesi, üretimde kalitesizliği, ihracat/ithalatta oluşacak olumsuzlukları önlemek,
 • Arz ve talep sırasında üye işletmeleri için tedbir alarak, kalitesiz ve/ veya standart dışı ürünleri almasını baştan engellemek,
 • Arz sahibi işletmelerin olası insan kaynaklı hatasını baştan görerek, arz ve talep sahibi her iki tarafından prestij ve maddi kayba sebep verecek durumları baştan önlemeye çalışmak,

…Kalite kontrol sisteminin temel gayesi, üretimde kalitesizliği, ihracat/ithalatta oluşacak olumsuzlukları önlemek olduğu gibi kalite kontrolün bir takım ikincil amaçları vardır.

Bunlar:

 • İşin daha başlangıçta doğru olarak yapılmasının sağlanması ile eldeki makine ve işgücünden en yüksek verimin sağlanması,
 • Bozuk ürünleri düzeltmek için kullanılan sürenin yol açtığı üretim kayıplarının ve hurda-fire atık oranının azaltılması,
 • Alıcıya istediği toleranslar içinde kalan ürünlerin verilmesi ile firmaya itibar sağlanması,
 • Mamullerin ekonomik ömürlerini doldurmadan atıl bir hale düşmelerinin önlenmesi ile milli servetin israfına engel olunması,
 • İç piyasalarda yerli ürüne güvenin tesisi, dış pazarlarda rekabet gücünün kazanılması,
 • Ürün kalitesinin geliştirilmesi,
 • İşletme ve kalite masraflarını azaltmak ve işletme mensuplarının moralini yükseltip, işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • Tüketicinin parasının karşılığını aldığını görerek memnun olması, müşteri şikâyetlerinin azalması ve tüketicinin korunması,
 • Üretici açısından ise kalite kontrolün amacı, yüksek kaliteli mal veya hizmet üreterek iç ve dış pazarlarda tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılaması,
 • Proje süreçlerinde ise, o tarihe kadar tamamlanan kısmın planlanan kısıtlar içinde (maliyet, süre gibi) gerçekleşip gerçekleşmediğinin görülmesi,

TARIMKON’ a üye olarak uluslararası pazara ulaşmak isteyen gerçek ve/ veya tüzel kişiliğin üretimi belirli bir kalitede olması şarttı aranır. Bu uluslararası standartlara haiz olmayan kişilik TARIMKON’ a üye olabilir ancak gerekli kalite ve standartta ulaşabileceği zamana kadar gerekli eğitim, belge, danışmanlık, personel ve teknik destek alması gerekmektedir.

ICAF-C20100 SERTİFİKASI NEDİR?

ALICI ve SATICININ karşılıklı anlaşmaya vardıkları;  Sözleşme, Kontrat ve/veya Proforma Fatura’da belirtilen ve SATICI tarafından ALICIYA taahhüt edilen ürünlerin, ALICIYA gönderilmek üzere hazırlanarak, gümrükleme işlemi sırasında sözleşmede taahhüt edilen kalite, standart ve kalibreye uygunluğunu onaylayan belgedir.

ICAF-C20101 SERTİFİKASI NEDİR?

ALICI ve SATICININ karşılıklı anlaşmaya vardıkları;  Sözleşme, Kontrat ve/veya Proforma Fatura’da belirtilen ve SATICI tarafından ALICIYA taahhüt edilen ürünlerin, ALICI tarafından sözleşmede taahhüt edilen kalite, standart ve kalibreye uygun, eksiksiz ve sağlam olarak teslim alındığını onaylayan belgedir.

Not: TARIM VE GIDA İŞBİRLİĞİ KURULU (TAGOK) ‘un aracılıyla ticaretine başlayan ARZ ve TALEP sahipleri söz konusu ticaretlerini gerçekleştirmek için yaptıkları sözleşmede; TARIMKON’un bu ICAF-C20100 ve ICAF-C20101 sertifikasını baştan kabul ettiklerini yazılı olarak beyan ederler.

GEREKÇE

2012 yılında kurularak tarım-gıda sektörüne ulusal ve uluslararası pazar, pazarlama, pazar araştırmaları ve iş geliştirme görevlerini yürüten Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON-ICAF),

Sektördeki ithalat ve ihracat sırasında (ürün kalibrasyon ve özellikleri) ALICILARIN yaşadığı güven sıkıntılarını çözebilmek için ICAF-C TEKNİK STANDARDINI geliştirdi.

ICAF-C TEKNİK STANDARDINI TEMEL GAYESİ

 • Üretimde kalitesizliği, ihracat/ithalatta oluşacak olumsuzlukları önlemek,
 • Arz ve talep sırasında üye işletmeleri için tedbir alarak, kalitesiz ve/ veya standart dışı ürünleri almasını baştan engellemek,
 • Arz sahibi işletmelerin olası insan kaynaklı hatasını baştan görerek, arz ve talep sahibi her iki tarafından zaman, prestij ve maddi kayba sebep verecek durumları baştan önlemeye çalışmak,

ICAF-C TEKNİK STANDARDININ

İKİNCİL AMAÇLARI

Bunlar:

 • İhracatın daha başlangıçta doğru olarak yapılmasının sağlanması ile üreticinin eldeki makine ve işgücünden en yüksek verimin sağlanması,
 • Bozuk ürünleri düzeltmek için kullanılan sürenin yol açtığı üretim kayıplarının ve hurda-fire atık oranının azaltılması,
 • Alıcıya istediği toleranslar içinde kalan ürünlerin verilmesi ile satıcı ülkeye ve firmaya itibar sağlanması,
 • Mamullerin ekonomik ömürlerini doldurmadan atıl bir hale düşmelerinin önlenmesi ile milli servetin israfına engel olunması,
 • İç piyasalarda yerli ürüne güvenin tesisi, dış pazarlarda rekabet gücünün kazanılması,
 • Ürün kalitesinin geliştirilmesi,
 • İşletme ve kalite masraflarını azaltmak ve işletme mensuplarının moralini yükseltip, işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • Tüketicinin parasının karşılığını aldığını görerek memnun olması, müşteri şikâyetlerinin azalması ve tüketicinin korunması,
 • Üretici açısından ise yüksek kaliteli mal veya hizmet üreterek iç ve dış pazarlarda tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılaması,

ICAF-C20100 ve ICAF-C20101 SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

TARIM VE GIDA İŞBİRLİĞİ KURULU (TAGOK) ‘un aracılıyla ticaretine başlayan ARZ ve TALEP sahipleri söz konusu ticaretlerini gerçekleştirmek için yaptıkları sözleşmede; “Expertiz ve Kontroller” başlığı altında 3. taraf olarak TAGOK’u ve ICAF-C20100 ve ICAF-C20101 SERTİFİKASI tanımlar.

ALICI ve SATICI karşılıklı anlaşmaya vardıkları ticari Sözleşmesinin bir örneğini TARIM VE GIDA İŞBİRLİĞİ KURULU (TAGOK) ‘a verir.

TAGOK sekretaryası bu sözleşmedeki taraflarca belirlenmiş, kalite, standart, kalibre, kasa/paket ve palet özelliklerini,

Satıcının gümrükleme tarihi ve gümrük bilgilerini, Alıcının gümrükleme ve tarihi ve bilgilerini  “ICAF-C UYGULAMASINAekleyerek bir İŞ LOT’u açarak, EXPERTİZ UZMAN atamalarını yapar.

İhracatın gerçekleştirileceği tarih ve saatte gümrükte hazır bulunan uzman ekspertizimiz, ALICI ve/veya SATICI karşılıklı anlaşmaya vardıkları ticari sözleşme, kontrat ve/veya proforma faturada belirtildiği gibi gerekli nitelik ve nicelikte olup olmadığını kontrol ederek taraflara Uygulama yazılımı üzerinden görsel (resimleyerek) ve yazılı sertifikasını düzenleyip gönderir.

ICAF-C20100 - ICAF-C20101 SERTİFİKASININ İŞLEM AKIŞI

Martin A. ASOLAN

Kalite Kontrol ve Ekspertiz

Martin A. ASOLAN

Kalite Kontrol ve Ekspertiz

info@tarimkon.org

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız