İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

TARIMKON İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ;

TARIMKON politika ve hedefleri doğrultusunda teşkilatın muhasebe, finansman, istihdam, idari ve yazı işlerinden sorumludur. TARIMKON’un bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili işleri yürütmek, Banka hesapları ile ilgili mutabakat yapmak, TARIMKON’un kasasında bulunan nakit, çek, senet ve diğer menkul kıymetleri kontrol etmek, yeni finans kaynakları üretmektir.

Muhasebe ile ilgili evrakları ilgili yazılıma girişini yapmak, hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak, mutabakat yazıları gönderip karşı tarafın teyidini almak, ürün/hizmet karşılığı ödemelerini gerçekleştirmek; fatura sürecini yürütmek ve sonlandırmakdır.

Nakit akışı raporunun oluşması için günlük olarak verileri girmek, Personel özlük işlemlerini yürütmek ve özlük dosyalarını güncel tutmak ve muhafaza etmek, Belgelerin ve bilgilerin korunması, dosyalanması, kopyalanması ve saklanması ilgili işlemleri yapmaktır.

Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmektir.

İdari ve Mali İşler Müdürlük görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının(Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmektir.

İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymaktır.

İdari ve Mali İşler Müdürlük görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamaktır.

Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamaktır.

M.Latif DEMIREL

İdari ve Mali İşler Müdürü

M.Latif DEMIREL

İdari ve Mali İşler Müdürü

info@tarimkon.org

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız