Finans ve İş Geliştirme Müdürlüğü

TARIMKON FİNANS VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Finans ve İş Geliştirme Müdürlüğünün Amacı; Örgüt Teorisi, Stratejik Yönetim, Pazarlama, Satış, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Potansiyel Büyüme Yönetimi, Analitik Geri Besleme Yönetimi, Tedarik (Acquisition), Muhasebe ve Finansal Planlama ve Özelleştirilmiş Sistemler üretmektir.

Farklı yaklaşımları ve çalışma alanlarını içerisinde bulundurması dolayısıyla, teşkilatın tüm bölümleriyle paralel çalışmaktadır.

Teşkilatın ürün ve hizmet geliştirme sürecinden pazarlama sürecine kadar projelerin  eksikleri belirlemek için  stratejisi üretmek, ulusal / uluslararası alanda rekabet edilecek sektörün analizini yapmak, iş geliştricilerin yeni bir proje için başlangıç adımları belirlemek, SWOT analizleri düzenlemektir.

Teşkilatın “Networking” (ağ kurma) anlayışı içerisinde; gerçek ve tüzel kişilklerle olan stratejik ilişki ve ittifaklarını sağlam referanslar üzerine kurulmasına yardımcı olmaktır.

Teşkilatın projelerinin ve üyelerinin iş geliştirmesinde finans, sigorta ve garantörlük sistemleri geliştirmek başlıca çalışma alanları içindedir.

Cenk YILDIZ

Finans ve İş Geliştirme

Cenk YILDIZ

Finans ve İş Geliştirme

info@tarimkon.org

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız