AR-GE Teknoloji Müdürlüğü

TARIMKON’un sağlıklı yapılanması, faaliyetlerinin ve üyelerin niteliklerinin geliştirilmesi ve çalışmalarının kalite, yeterlilik ve etkinlik kazanması için gerekli tüm çalışmalarını hazırlar ve yürütür. 

Bütün birimlerin yaptığı faaliyetlere her türlü içeriği sağlar. Çalışmaların fikri altyapısını oluşturur. Tüm teşkilata yapısının hedef ve programlarını analiz eder. Bilim ve teknolojiyi takip ederek araştırma yapar, ulusal ve uluslararası sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunur, bu amaçla ilgili eğitim araştırma ve inceleme kurumlarını ziyaret eder, elde ettiği bilgi ve bulguları ilgili yerlere aktarır.

TARIMKON işleyişinde ve faaliyetlerinde en son teknolojinin kullanılması için gerekli çalışmayı yapar, Üyelerin üretimlerinin kalite ve verimliliğinin artırılması için çalışmalar yürütür.

Üyelerin ihtiyacı olan teknoloji, mekanizasyon, makine ve yapıları projelendir, organize eder, temin ve tedarikleri konusunda yardımcı olur.

Dr. Abdulhamit ÇELİK

AR-GE Teknoloji

Dr. Abdulhamit ÇELİK

AR-GE Teknoloji

info@tarimkon.org

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız