TARIMKON Manisa ve İlçelerinde Çalışmalarını Yoğun Bir Şekilde Sürdürüyor.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu’nun Manisa il Temsilciliği, Bölgede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İl Temsilcisi Ethem Taşın, Bölgemiz üreticilerinin sorunları ile bire bir ilgilenip çözümü noktasında gerekli çalışmaları başlattıklarını belirterek, Manisa ve İlçelerinde faaliyet gösteren üreticilerin ürün girdilerine çeşitlilik katmak, Devlet ile üretici arasında köprü vazifesi görmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Ulusal/Uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, dünya çiftçisine, üreticisine, iş adamına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflerine, işletmelerine ve yerel yönetimlerine,

İhracattan ithalata, Türkiye’ye yönelen yabancı yatırımlardan, Türk özel sektörünün dış yatırımlarına, Ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda ve bu alana hizmet veren tedarikçilerine yönelik yatırımlar, uluslararası pazarlama, pazar araştırması, eğitim, proje ve danışmanlık hizmetleriyle alanında tek ve en büyük uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu’nun Manisa il Temsilciliği, Bölgede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

               “Tarım Kon Devlet ile üretici arasında köprü vazifesi görmektedir”

 Manisa ve İlçelerinde faaliyet gösteren üreticilerin ürün girdilerine çeşitlilik katmak, Devlet ile üretici arasında köprü vazifesi görmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İl Temsilcisi Ethem Taşın,” Bölgemiz üreticilerinin sorunları ile bire bir ilgilenip çözümü noktasında gerekli çalışmaları başlattık. Ayrıca Devletimiz tarafından tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimize sağlanan hibe destekleri için proje ve projelendirme aşamasında en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz”dedi.

       “Manisa ve ilçelerinde gelişen teknolojiye uygun tesislerde üretim yapılıyor”

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu tarafından Ülkemizde ağırlanan Afganistanlı Ziraat Mühendislerinin Manisa ve İlçelerinde  tarım sektörünün faaliyet gösteren alanlarını gezdiklerini belirten Tarım Kon Manisa İl Temsilcisi Ethem Taşın,”Afganistanlı konuklarımız tarım alanlarında yapılan çalışmaları yerinde incelediler.Afganlı Ziraat Mühendisleri Manisa ve ilçelerinde gelişen teknolojiye uygun tesislerde üretim yapıldığını belirttiler”dedi.

Kısa adı Tarım Kon olan Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu’nun faaliyetleri konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Tarım Kon Manisa İl Temsilcisi Ethem Taşın, “Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında Arz, Talep, Danışmanlık ve Proje sahipleri ile tek bir çatı altında ortak istişare ile hareket edebilen, Uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu tamamlayarak, Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, Dünya’da 38 ülkede teşkilatlanmış, 12 ülkede satış pazarlama ofisleri ile her geçen gün hızla büyüyen, Üreticisini ‘önce üretim sonra pazar’ anlayışında ‘önce pazar sonra üretim ’ anlayışına geçiren, Uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, dünya çiftçisine, üreticisine, iş adamına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflerine, işletmelerine ve yerel yönetimlerine, İhracattan ithalata, Türkiye’ye yönelen yabancı yatırımlardan, Türk özel sektörünün dış yatırımlarına, Ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda ve bu alana hizmet veren tedarikçilerine yönelik yatırımlar, uluslararası pazarlama, pazar araştırması, eğitim, proje ve danışmanlık hizmetleriyle alanında tek ve en büyük uluslararası sivil toplum kuruluşudur. İşletmelerimiz, firmalarımız, birliklerimiz, kooperatif ve derneklerimizin üretim ve tedariklerin deki girdilerini minimum çıktılarını ise maksimum seviyeye taşımalarına yardımcı olmak, Tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında hizmet veren tüm sektör temsilcilerinin hibe, teşvik, destek projelerini yapmak, uygulamak ve danışmanlık desteği vermek Ulusal ve uluslararası yeni pazara ulaşmalarına yardımcı olmak. İhracat istihbaratı toplamak

Üreticimizin‘önce üretim sonra pazar’ anlayışında n‘önce pazar sonra üretim ’anlayışına geçebilmelerine rehberlik etmek. Ulusal ve uluslararası sektörel rakipleri inceleyerek stratejileri,fiyat politikaları,kampanyaları, promosyonları, mesajları ve ürünleri hakkında sektör temsilcilerine bilgi toplamak.Uluslararası pazara ulaşmak isteyen sektör temsilcilerimiz için pazar araştırması, ürün tanıtımı,ticari toplantılar organize ederek, uluslararası tedarikçi/alıcılarla bir araya getirmek, Network oluşturmak.Uluslararası yeni pazara ulaşmak isteyen sektör temsilcilerimiz için hedeflenen ülkeler de rehberlik ve garantörlük sistemleri geliştirmek.Uluslararası pazarda gümrük, lojistik, hukuki, sosyal, kültürel ve politik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek.Ulusal/ Uluslararası alanda tarım, gıda çevre ve enerji sektörüne yönelik kamu-kurum, kuruluş, sivil toplum, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği ile küresel arenada ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilecek,Makro ekonomik istikrarı yakalamış, küresel rekabet gücüne, lider girişimcilere ve markalara sahip, yüksek teknoloji üretebilen, yenilikçi, dünya ticaretinde önemli pay sahibi alanında dünyanın önemli yatırım, finans ve AR-GE merkezlerinden biri olan çağdaş standartları uygulayan,Çiftçinin, üreticinin, sektör temsilcilerinin ve sektör çalışanlarımızın gelir seviyesini ve refahının yükselmesinde, sürdürülebilir bir kalkınmayı esas alarak, sektörün serbest piyasa koşullarında, ulusal ve uluslararası pazar ortamında rekabet edebilirliğini sağlayacak bir ülke olmasına katkıda bulunmaktır” dedi.,

https://www.hurisikgazetesi.com/tarim-kon-manisa-ve-ilcelerinde-calismalarini-yogun-bir-sekilde-surduruyor/879019/

İşletmelerimiz ve Çözüm Ortaklarımız