"ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR" değil
"ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM"

Neden Tarım ve Gıda?

Geçmiş deneyimler, tarımın stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Halen, 2007-2008 krizine benzerlik nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış pazarlarda huzursuzdur. Bu, küresel pazarların yakından izlenmesini gerektirmektedir. Kısa vadede, bu fiyat artışlarından güç alacak spekülatif hareketlere karşı önlemler alınmalıdır.

Ancak, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı ve bu nüfusun karşılanması için gıda üretiminin yaklaşık% 70 oranında artırılması gerektiği tahmin edilmektedir.

Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde büyüyen orta sınıf gıda harcamalarını artırmaktadır. Bu nedenlerle, uzun vadede gıda ürünlerine olan talebin artması kaçınılmaz olacaktır. Tarımsal üretimi ve verimliliği artırma çabalarının hızlanması dünyadaki tüm ülkelerin öncelikli gündeminde.

Hiçbir dünya ülkesi gıda ve gıda üretimi için hammadde sağlayan tarımsal faaliyetlerden vazgeçemez. Aksine, ne kadar gelişmiş, zengin, medeni ve ileri teknolojiye sahip olursa olsun, ülke yatırım yapmak, desteklemek, teşvik etmek, yatırımcı bulmak ve yeni pazarlar aramak zorundadır..

TARIMKON

Çalışma Alanlarımız

KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE GIDA ARZI GÜVENLİĞİ

-Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Tarımsal Örgütlenme Sistemleri Kurmak,
-İhtiyaç duyulan doğru veriye hızlı erişimin sağlayacak çiftçi kayıt sistemleri oluşturmak,
-Tarımsal Kalkınma Eylem Planı,
-Üretici Destekleme, Teşvik ve Hibe Sistemi,
-Tarımsal Örgütlenme Sistemleri ve Yapılandırılması,
-Devlet, Çiftçi, Üniversite, Sanayi Entegrasyonu Sistemi,


TARIMSAL ÜRETİM PLANLARI

-Erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak,
-Üretim Planlaması
-Finans ve İş Yönetimi
- Ürün çeşitlendirme ve çeşit seçimi,
-Hasat Sonu Zayiatın Azaltılmasına Yönelik Projeler,
-Toprak, Su Analizleri ve Laboratuvar Sistemleri,
-Zirai Mücadele
-Agrokimya ve agrokimya sistemleri.
-Mekanizasyon ve Teknoloji Tedariği.
- Ar-Ge ve Proje Hizmetleri.

TARIMSAL ALTYAPI VE KIRSAL KALKINMA

-Kırsal ekonominin iyileştirilmesi, kırsal alanların tarımsal, sosyal ve fiziksel altyapısının iyileştirilmesi,
-Kırsal kesimde gelir ve istihdam fırsatlarının artırılması ve kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi,
-Sosyo-ekonomik kalkınma farklılıklarını ortadan kaldırmak için kırsal alanları gençlere ve kadınlara çekici kılmak kırsal ve kentsel yaşam alanlarında ve refahı artırmak,
-Tarım dışı istihdam alanlarını çeşitlendirerek kırsal turizm ve el sanatları gibi faaliyetlerle üreticilerin gelir ve istihdam olanaklarını artırmak.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

-Tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik Araştırma-Geliştirme çalışmaları yürütmek,,
-Tarımsal iç ve dış pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, ırk, metot ve teknoloji geliştirmek
-Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek, devamlılığını sağlamak,
-Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek,yaygınlaştırmak,


ULUSLARARASI PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI

-Yurt Dışı Pazar Araştırmaları
-Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları
-Dış Pazara Giriş Planlanması
-Hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon taleplerine uygunluğu sağlamak,
-Dağıtım yöntemlerini belirlemek,
-Temsilcilik ve ya satış yöntemlerini seçmek,
Gümrük ve Lojistik hizmetleri,
-İhracat, hibe, teşvik ve kredi danışmanlık hizmetleri.

TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ

-Girişimcilik Eğitimleri,
-Kooperatif ve Sektör Temsilcilerine Yönelik Liderlik Eğitimi,
-Dış Ticaret Eğitimi,
-Sektörel Meslek Edinme ve İş Geliştirme Eğitimleri,
-Veteriner, Ziraat ve Gıda Mühendislik Hizmetleri,
-Yukarıdaki eğitim konuları hedef ülkelerimizdeki istekli kursiyeri Türkiye’de misafir edilerek, teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.